<div align="center"> <h1>Zespół Szkół Ekonomicznych</h1> <h3>Zespół Szkół Ekonomicznych</h3> <p>ekonomik wodzisław szkoła uczeń</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.fared.boo.pl/ekonomik/index.php" rel="nofollow">www.fared.boo.pl/ekonomik/index.php</a></p> </div>